Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Falkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający zamierza dokonać zakupu środków ochrony tj. maseczki, fartuchy, rękawiczki w celu zapobiegania COVID-19 dla szpitala i innych jednostek za 2.000.000 zł ze środków unijnych. Zgodnie z art. 6 u.COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy p.z.p.

Ale czy w takim przypadku należy zastosować wprost dyrektywy 2014/24/UE, tj. zastosować tryb przetargu nieograniczonego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?