Jaka jest procedura przedłużania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez ZUS na czas określony?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Jaka jest procedura przedłużania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez ZUS na czas określony, tj. do 31.07.2021 r.?

Decyzja przyznająca świadczenie pielęgnacyjne nie została przedłużona, ponieważ Strona w sierpniu 2021 r. dostarczyła nowe orzeczenie z ZUS.

Czy sprawę należy traktować jako nowe postępowanie i Strona winna złożyć nowy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, czy przedłużyć na podstawie art. 15zc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19?

Czy wymagany jest fakt złożenia przez stronę wniosku do ZUS o wydanie nowego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji na dalszy okres przed upływem terminu obowiązującego orzeczenia i czy organ wypłacający świadczenie pielęgnacyjne jest obowiązany do zweryfikowania tych danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX