Jaka jest podstawa prawna twierdzenia, że starosta jest właściwy do reprezentowania SP w sprawie przepadku mienia orzeczonego w trybie art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 13 marca 2024 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 sierpnia 2018 r.

PYTANIE

W odpowiedzi udzielonej 6 grudnia 2013 r. i opublikowanej pod numerem QA 3588507 wskazano Starostę jako reprezentanta Skarbu Państwa w sprawie przepadku mienia (zwierząt) orzeczonego w trybie art. 35 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt.

Jaka jest podstawa prawna tego stwierdzenia mając na uwadze, że w kodeksie karnym wykonawczym, który ma zastosowanie przy wykonywaniu orzeczeń sądowych, podstawowym organem, do którego kieruje się orzeczenie o przepadku mienia na rzecz Skarbu Państwa jest Urząd Skarbowy, a przepisy szczegółowe nie wskazują Starosty jako organu kompetentnego w tej sprawie?

Starosta nie posiada też żadnych kompetencji w postępowaniach związanych z ustawą o ochronie zwierząt. Nie otrzymując odpisu wyroku dot. przepadku mienia na rzecz Skarbu Państwa, nie jest w stanie właściwie nim zarządzać i mieć prawnej kontroli nad wydatkami związanymi z jego utrzymaniem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX