Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel działki dostał decyzję o rozbiórce budynku. Upomnieniem organ wezwał do wykonania rozbiórki. Następnie wydał tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji o charakterze niepieniężnym. Następnie zainteresowany złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o rozbiórce w oparciu o art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. w związku z art. 43 k.p.a., ponieważ decyzja ta została doręczona przez pocztę niezgodnie z tym przepisem. Następnie zainteresowana w oparciu o art. 56 § 1 pkt 5 u.p.e.a. wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, ponieważ decyzja o rozbiórce została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez obrazę art. 43 k.p.a. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności jeszcze nie zostało wszczęte przez właściwy organ.

Czy jest to podstawą do zawieszenia postępowania?

Jeśli nie, to jaka jest podstawa prawna odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?