Jaka jest podstawa prawna dotycząca warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać mieszkalne cele więzienne w zakładach... - OpenLEX

Jaka jest podstawa prawna dotycząca warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać mieszkalne cele więzienne w zakładach karnych, pod względem oświetlenia naturalnego, powierzchni użytkowej pomieszczenia oraz wentylacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 29 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest podstawa prawna dotycząca warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać mieszkalne cele więzienne w zakładach karnych, szczególnie pod względem oświetlenia naturalnego, powierzchni użytkowej pomieszczenia oraz wentylacji i krotności wymiany powietrza?

Czy warunki techniczne określone w aktualnym r.w.t. zgodnie z treścią § 3 pkt 6 obejmują także cele więzienne jako pomieszczenia mieszkalne w budynku zamieszkania zbiorowego, ponieważ odnośnie warunków jakim powinny odpowiadać tzw. cele zabezpieczające oraz izby izolacyjne są określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 3 czerwca 2013 r. (rozporządzenie to nie odnosi się do innych pomieszczeń mieszkalnych dla osadzonych w zakładach karnych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX