Jaka jest podstawa prawna do żądania przez osobę fizyczną zabezpieczenia nagrań z monitoringu wizyjnego w sytuacji, kiedy nagrania mogą zawierać dowody wskazujące na popełnienie przestępstwa z art. 208 Kodeksu karnego, jakie mogło wystąpić na terenie zarządzanym przez szkołę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest podstawa prawna do żądania przez osobę fizyczną od ADO (szkoła podstawowa) zabezpieczenia nagrań z monitoringu wizyjnego (art. 180a Prawa oświatowego) w sytuacji, kiedy nagrania mogą zawierać dowody wskazujące na popełnienie przestępstwa z art. 208 Kodeksu karnego, jakie mogło wystąpić na terenie zarządzanym przez szkołę, na terenie, objętym monitoringiem wizyjnym?

Czy w związku z takim zgłoszeniem ADO ma inne obowiązki wynikające z faktu dokonania mu takiego zgłoszenia np. z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich?

Czy ADO może uchylić się od takiego żądania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX