Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest oficjalna definicja okresu letniego służąca m.in. na potrzeby określenia częstotliwości pomiarów wskaźników wód opadowych i roztopowych?

Jaki termin (okres roku) należy rozumieć, jeżeli z powolnienia wodnoprawnego wynika, że pomiary jakości wód opadowych i roztopowych należy wykonywać 1 raz w okresie letnim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację