Jaka jest definicja wody technologicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ustawie z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) – dalej pr. wod., pojawia się kilka razy pojęcie "wody technologicznej" np. w art. 270 ust. 4 pr. wod. dot. opłat za usługi wodne. W pr. wod. nie znalazłam definicji wody technologicznej.

Czy ww. definicja została ujęta w jakimś akcie prawnym?

Kiedy możemy mówić o wodzie technologicznej?

Jakie warunki powinna ona spełniać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX