Jaka jest definicja imprezy szkolnej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2019 r.

PYTANIE

1. Jaka jest definicja imprezy szkolnej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego? Gdzie można znaleźć jej definicję?

2. Czy prawo oświatowe wymusza na szkole zorganizowanie imprezy studniówkowej i półmetkowej?

3. Czy w świetle przepisów prawa oświatowego możliwe jest usunięcie ze statutu oraz szkolnego kalendarza imprez studniówki?

4. Jeżeli tak, to czy w sytuacji, gdy rodzice zorganizują samodzielnie ww. imprezę, poza murami szkoły, zaproszą dyrekcję, wychowawców i nauczycieli, to kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów?

5. Czy jeżeli w regulaminie półmetka jest zawarty zapis " Półmetek może być organizowany poza terenem szkoły, wówczas traci status imprezy szkolnej", to czy nauczyciele nadal ponoszą odpowiedzialność za uczniów na imprezie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access