Jaką formę powinna mieć odmowa rozłożenia składek ZUS na raty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka złożyła wniosek do ZUS o rozłożenie na raty składek na ubezpieczenie społeczne. ZUS odmówił pismem podpisanym przez referenta na podstawie przesłanek, które są nieprawdziwe, z pouczeniem, że można się odwołać w ciągu siedmiu dni do ZUS. Następnie pismem tego samego pracownika nie uznawał odwołania, w którym oprócz zarzutów merytorycznych spółka wskazała (na podstawie orzecznictwa WSA) że ZUS powinien wydać decyzję.

Czy ZUS powinien wydawać w przedmiocie wniosków o raty decyzję? Jeśli tak, a tego nie robi, to co spółce przysługuje i w jakich terminach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX