Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd gminy opracowuje projekt zamknięcia i rekultywacji nieużytkowanego od kilku lat składowiska odpadów komunalnych. Gmina jest właścicielem instalacji, nie posiada natomiast ani sprzętu potrzebnego do rekultywacji, ani pracownika z uprawnieniami kierownika składowiska. Rekultywacja będzie zlecana na zewnątrz. Konieczna będzie zmiana instrukcji prowadzenia składowiska, ponieważ w poprzedniej nie ujęto kodów odpadów przewidzianych obecnie do wykorzystania przy rekultywacji.

Kto w takiej sytuacji powinien starać się o uzyskanie nowego pozwolenia na przetwarzanie odpadów?

Czy powinien to być właściciel instalacji (urząd gminy), czy wykonawca prac rekultywacyjnych (firma zewnętrzna)?

Jaka powinna być prawidłowa kolejność uzyskiwania poszczególnych decyzji i pozwoleń umożliwiająca formalne zamknięcie i rozpoczęcie rekultywacji składowiska odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?