Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grecki Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynął wniosek o wydanie decyzji w trybie art. 24 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463) – dalej u.l. nakazującej usunięcie drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, na działkach stanowiących własność wspólnoty gruntowej, której udziałowcami są wykazane w ewidencji gruntów osoby już nieżyjące, w związku z czym nie ma formalnego zarządu wspólnoty. Pismo podpisane zostało przez sołtysa i Radę Sołecką. Dołączono listę 31 osób podpisanych jako mieszkańcy i spadkobiercy założycieli wspólnoty gruntowej. Grunty, których dotyczy wniosek stanowią lasy i były własnością Wspólnoty Gruntowej. Obecnie w ewidencji gruntów tut. starostwa jako współwłaściciele wymienieni są wszyscy współudziałowcy, członkowie wspólnoty. Skrajem lasu biegnie droga powiatowa. W lesie wytyczona jest ścieżka edukacyjna. Ewentualna wycinka ma dotyczyć drzew suchych, połamanych, wywróconych przez wiatr, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i turystów korzystających ze ścieżki edukacyjnej.

Jaką decyzję powinien wydać starosta biorąc pod uwagę fakt, że wspólnota nie posiada obecnie zarządu, a spadkobiercy nieżyjących członków wspólnoty mają nieuregulowane prawa spadkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?