Jaką decyzję powinien wydać organ podatkowy w postępowaniu o umorzenie podatku rolnego, jeżeli podatnik nie udzielił wyjaśnień na wezwanie organu, a jednocześnie dokonał zapłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik złożył podanie o umorzenie podatku rolnego (wraz z odsetkami), po przeprowadzeniu postępowania otrzymał odmowną decyzję. Podatnik odwołał się do SKO, w odpowiedzi SKO nakazało przeprowadzenie ponownego postępowania. W toku ponownego postępowania, podatnik nie odpowiadał na wezwania organu dotyczące złożenia dokumentów, natomiast dokonał wpłaty zaległego podatku.

Jaką decyzję należy wydać w związku z dokonaną wpłatą? Decyzję o umorzeniu postępowania z powodu bezprzedmiotowości dalszego postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX