Jaką datę należy przyjąć do opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości - datę podstawy zmiany, czy datę zawiadomienia o zmianie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szałkiewicz Marek
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z otrzymanego ze Starostwa Powiatowego zawiadomienia o zmianie z 15-04-2024 wynika, że nastąpiła aktualizacja użytków działki z gruntów ornych na tereny mieszkaniowe. W zawiadomieniu w miejscu podstawy zmiany wpisana jest data 13-12-2022 roku.

Jaką datę należy przyjąć do opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości - datę podstawy zmiany (13-12-2022 r.) czy datę zawiadomienia o zmianie (15-04-2024 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX