Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 1 lipca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2019 r.

PYTANIE

Zakład eksploatuje instalację objętą pozwoleniem zintegrowanym. Eksploatacja instalacji wiąże się z wprowadzaniem do środowiska ścieków przemysłowych, zawierających w składzie m.in. rtęć i kadm (substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, pomiary stężeń ww. substancji w ściekach odprowadzanych z zakładu powinny być dokonywane codziennie, a pozostałych wskaźników zanieczyszczeń - z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące. Aktualnie procedowana jest zmiana pozwolenia zintegrowanego, obejmująca dostosowanie instalacji do konkluzji BAT. Konkluzje BAT przewidują prowadzenie monitoringu ścieków (emisje do wody) co najmniej raz w miesiącu.

Jaka częstotliwość monitoringu ścieków winna być docelowo z uwzględnieniem konkluzji BAT określona w pozwoleniu zintegrowanym dla substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a jaka dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację