Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2019 r.

PYTANIE

Jaką część subwencji oświatowej otrzymuje organ prowadzący na centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, które w ramach swojej działalności organizuje kwalifikacyjne kursy zawodowe? Dla CKZiU organem prowadzącym jest powiat, który swoją uchwałą taką placówkę powołał. Czy prawdą jest, że dla powiatowego CKZiU subwencja za kwalifikacyjne kursy zawodowe jest naliczana dopiero dla słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, w której przewidziano dotację z budżetu powiatu pod warunkiem, że m.in. organ prowadzący szkołę udokumentuje uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu/

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację