Jaka będzie wartość kapitałów własnych spółki z o.o. powstałej z przekształcenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa została przekształcona w spółkę z o.o. wpisem w KRS w sierpniu 2022 r. Proces przekształcenia rozpoczęto sporządzeniem sprawozdania dla celów przekształcenia na dzień 28.05.2022 r., według którego kapitały własne obejmowały: kapitał podstawowy - 60 tys. zł, zysk netto roku bieżącego - 100 tys. zł, odpisy z zysku netto w ciągu roku bieżącego (wielkość ujemna) - 50 tys. zł. Zgodnie z planem przekształcenia kapitał podstawowy spółki komandytowej w wysokości 60 tys. zł stał się kapitałem zakładowym spółki z o.o. Plan przekształcenia nie zawiera postanowień dotyczących pozycji odpisów z zysku netto oraz wyniku finansowego.

W jakiej pozycji bilansu spółki z o.o. powstałej po przekształceniu powinny być prezentowane odpisy z zysku netto oraz wynik finansowy netto spółki komandytowej?

Jaka będzie wartość kapitałów własnych spółki z o.o. powstałej z przekształcenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX