Jak zmienić decyzję w sprawie odpłatności rodzica biologicznego za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Odpłatność rodziców biologicznych. W związku z tym, że wzrosła kwota świadczeń dla rodzin zastępczych, rodzicom biologicznym ponoszącym opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zmienia się decyzję.

Po dostarczeniu przez nich dokumentów potwierdzających ich sytuację dochodową i bytową wychodzi, iż jednemu z rodziców wychodzi odstąpienie, ponieważ jego dochód nie przekracza kryterium dochodowego i dodatkowo spełnia przesłankę potrzebną do odstąpienia. Rodzic ten ma również zaległość w opłatach w wysokości ok. 4000 zł, ponieważ nie wpłacał regularnie opłaty.

Jak teraz zmienić decyzję, skoro wychodzi na to, że rodzic może mieć odstąpienie, ale ma jeszcze zaległości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX