Jak zmienić decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości za lata 2020 i 2021, jeżeli podatnik złożył informację o zmianie powierzchni budynku ze skutkiem wstecznym w 2022 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna - podatniczka podatku od nieruchomości - w czerwcu 2022 r. złożyła do organu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Z informacji wynika, że nastąpiła zmiana powierzchni budynku mieszkalnego ze skutkiem od marca 2020 r. (informacja została złożona ze skutkiem wstecznym). Zmiana powierzchni budynku mieszkalnego będzie miała wpływ na zmianę wysokości podatku od nieruchomości.

W jaki sposób organ ma zmienić decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości za lata 2020 i 2021? Czy organ:

a) ma zastosować art. 254 ordynacji podatkowej

b) ma wznowić postępowanie na podstawie art. 240 ordynacji podatkowej (wyszły na jaw nowe okoliczności faktyczne)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX