Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ podatkowy wydał w roku 2018 decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od środków transportowych. Spłata została rozłożona na miesięczne raty w wysokości po 500 zł każda. Na każdą z rat składała się wyliczona proporcjonalnie kwota zaległości podatkowej i odsetek (ustalonych na dzień złożenia podania) oraz opłata prolongacyjna. Podatnik terminowo wywiązywał się ze spłaty poszczególnych rat podatku. W roku 2020 podatnik, w związku z tym, że jego sytuacja życiowa uległa zmianie, złożył wniosek o zmianę dotychczas ustalonych rat z 500 zł na 200 zł miesięcznie. Organ podatkowy ma zamiar przychylić się do wniosku podatnika i zmienić decyzję z 2018 określającą wysokość rat na podstawie art. 253 a Ordynacji podatkowej.

Czy zmieniając decyzję wydaną w roku 2018 organ powinien rozłożyć na raty zaległość pozostałą do spłaty na dzień wydania decyzji zmieniającej z uwzględnieniem odsetek wyliczonych na dzień złożenia podania w roku 2018, czy też na nowo naliczyć odsetki na dzień złożenia podania o zmianę dotychczas ustalonych rat? Jak powinien postąpić organ podatkowy z opłatą prolongacyjną? Na dzień złożenia wniosku na terenie gminy obowiązywała opłata prolongacyjna w wysokości 80% obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Z kolei w dacie złożenia wniosku przez podatnika o zmianę dotychczas ustalonych rat obowiązywała uchwała rady gminy stanowiąca o tym, że w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie nalicza się opłaty prolongacyjnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?