Jak zareagować na postanowienie wójta o wydłużeniu terminu opiniowania z uwagi na braki kadrowe spowodowane covid-19?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o. starosta wystąpił do wójta o opinię w/s zezwolenia na zbieranie odpadów. W art. 41 ust. 6b u.o. wskazano, że w przypadku niewydania opinii w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną. Czternastego dnia wójt wydał postanowienie o wydłużeniu terminu przedmiotowego opiniowania z uwagi na braki kadrowe spowodowane covid-19.

Jak zareagować na postanowienie wójta?

Co powinien zrobić starosta w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX