Jak zakwalifikować wypadek nauczyciela, który będąc kierownikiem wyjazdu lub opiekunem ulegnie wypadkowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Jak zakwalifikować wypadek nauczyciela, który będąc kierownikiem wyjazdu lub opiekunem ulegnie wypadkowi (np. "zielona szkoła")?

Czy to jest wypadek przy pracy czy jest on zrównany z wypadkiem przy pracy (organizatorem jest placówka, w której nauczyciel jest zatrudniony)?

2. Jeśli wypadek wydarzy się w 6 dniu (zajęcia od 8.00 śniadanie, a wypadek o 17.00 - w nocy nauczyciel również sprawuje opiekę), to w której godzinie zaistnieje wypadek (pozycja w karcie statystycznej Z-KW), jak zachowany jest warunek odpoczynku dobowego z k.p.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access