Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2015 r.

PYTANIE

Na terenie użytków rolnych i zabudowy zagrodowej istnieje rów/kanał, który kiedyś (ponad 50 lat temu) pełnił funkcję "młynówki". Szerokość dna powyżej 1,5 m. Obecnie młyn nie istnieje. Od wielu lat nie istnieją także odcinki doprowadzające wodę do "młynówki" i odprowadzające wodę poniżej niegdysiejszego młyna. Istniejący odcinek rowu/kanału jest de facto obiektem chłonnym. Grunt, na którym znajduje się ww. obiekt, jest własnością Skarbu Państwa – gospodarujący zasobem nieruchomości starosta powiatu. Również grunt na nieistniejącym odcinku jest własnością Skarbu Państwa – gospodarujący zasobem nieruchomości starosta powiatu. Obiekt nie jest ujęty w ewidencji urządzeń prowadzonej przez marszałka (ani jako kanał, ani jako rów).

Czy powyższy obiekt należy zakwalifikować jako kanał?

Czy taki kanał jest urządzeniem melioracji podstawowych?

Kto powinien utrzymywać taki kanał?

W odpowiedzi na pytanie nr 471254 podano, że zarządy melioracji i urządzeń wodnych utrzymują wyłącznie te kanały (młynówki), którymi zarządzają i które znajdują się w prowadzonej przez nie ewidencji wód i urządzeń melioracji wodnych.

Według jakich przesłanek należy ocenić, czy dane urządzenie jest melioracją podstawową i utrzymanie go należy do marszałka, czy jest obiektem budowlanym i utrzymanie należy do właściciela?

Czy fakt, że obiekt nie figuruje w ewidencji, przesądza, że ZMiUW go nie utrzymuje, czy też może należy skorygować ewidencję?

Obecnie właściciele nieruchomości przyległych (po ok. 50 latach) domagają się odbudowy odcinka poniżej młyna.

Kto powinien przeprowadzić ww. prace?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację