Jak zaksięgować wymianę urządzenia z powodu wady konstrukcyjnej, która uniemożliwia dalszą jego eksploatację? - OpenLEX

Jak zaksięgować wymianę urządzenia z powodu wady konstrukcyjnej, która uniemożliwia dalszą jego eksploatację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urządzenie stanowiące środek trwały (całkowicie zamortyzowany) zostało wysłane do producenta (powiązanego kapitałowo, posiada większość udziałów w naszej spółce) na przegląd (urządzenie nie jest już objęte gwarancją). Podczas przeglądu stwierdzono, że urządzenie posiada wadę konstrukcyjną uniemożliwiającą dalszą eksploatację tego urządzenia i w związku z tym producent zobowiązał się wymienić urządzenie na nowe, ale o innych parametrach technicznych i wyższej wartości niż pierwotne urządzenie (czyli wymiana na nowe i lepsze).

Jak zaksięgować przedstawioną sytuację, w jakich wartościach, co z amortyzacją takiego środka trwałego oraz jakie dowody są konieczne do potwierdzenia faktu wymiany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?