Jak zaksięgować w PKPiR fakturę za towar otrzymany 30 czerwca, ale przyjęty na magazyn 1 lipca? - OpenLEX

Jak zaksięgować w PKPiR fakturę za towar otrzymany 30 czerwca, ale przyjęty na magazyn 1 lipca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma rozlicza się na podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupiła towar daty na fakturze są (dostawy, wystawienia) z 30.06 lecz towar został przyjęty na magazyn dopiero 01.07.

Kiedy można fakturę zaliczyć do KPiR w kolumnę 10 w czerwcu, czy w lipcu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX