Jak zaksięgować w ewidencji ryczałtu powstały przychód z tytułu nieodpłatnego używania nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2023 r.

PYTANIE

Działalność gospodarcza prowadzona jest w formie dwuosobowej spółki cywilnej. Przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wspólnicy spółki nie prowadzą indywidualnych działalności. Siedziba spółki jest w miejscu zamieszkania jednego ze wspólników - określona na podstawie umowy nieodpłatnego używania. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych u wspólnika, który nieodpłatnie używa lokalu drugiego wspólnika powstaje przychód.

Jak zaksięgować w ewidencji ryczałtu powstały przychód z tytułu nieodpłatnego używania (ewidencja prowadzona jest przez spółkę, nie wspólnika)? Jak wykazać ten przychód w składanym PIT-28 w sytuacji, gdy przychód ten jest przychodem wspólnika, który nieodpłatne używa nieruchomości, a nie prowadzi indywidualnej działalności?

W PIT-28 nie ma rubryki,,inne przychody".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX