Jak zaksięgować składki na ubezpieczenie składników majątku firmy w przypadku sprzedaży składnika majątku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skrzypska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorządowa jednostka budżetowa w lipcu 2016 r. ubezpieczyła samochód i opłaciła składkę ubezpieczeniową w wysokości 2000 zł. W grudniu sprzedała auto i zwróciła się do towarzystwa ubezpieczeniowego o zwrot niewykorzystanej składki. W styczniu 2017 r. otrzymała zwrot składki w wysokości 800 zł.

Czy prawidłowo zaksięgowano te zdarzenia w 2016 r: 409/201-2000 zł, 201/130-2000 zł, 201/409-800 zł, 761/201-800 zł. w 2017 r: 130-dochody/221-800 zł, 221/720-800 zł.?

Czy księgowanie 221/720 powinno być w roku 2016 czy 2017?

Proszę o informację jak prawidłowo powinna być zaksięgowana ta operacja gospodarcza. Nadmieniam, iż jednostka nie rozlicza kosztów w czasie i ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access