Jak zaksięgować przejęcie ruchomości dłużnika na poczet nieuregulowanych należności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zarzycki Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką A i świadczyliśmy usługi na rzecz spółki B. Spółka B nie uregulowała należności, a jej majątek został postawiony w stan upadłości. Syndyk zakończył sprawę egzekucyjną wierzyciela B. W następstwie część ruchomości spółki B zostało sprzedanych przez spółkę A.

Czy taką operację należy wykazać w zobowiązaniach, a następnie skompensować - rozliczyć z nieuregulowanymi należnościami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX