Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pośpieszyńska Helena
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia wynajmowała lokal użytkowy. Najemca zalega z zapłatą, dlatego wypowiedzieliśmy umowę oraz wystąpiliśmy do sądu o zwrot lokalu, ponieważ najemca nie chce zrobić tego dobrowolnie. W związku z tym wystawiliśmy notę obciążeniową na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu i zamierzamy tak robić co miesiąc, aż odzyskamy lokal. Kwota odszkodowania będzie przychodem w momencie jej zapłaty przez dłużnika. Zamierzamy jednak ewidencjonować te noty w księgach rachunkowych dekretem:

Wn konto 200 Rozrachunki z odbiorcami

Ma konto 845 Przychody przyszłych okresów.

W momencie zapłaty poleceniem księgowania:

Wn konto 845 Przychody przyszłych okresów

Ma konto 763 Pozostałe przychody operacyjne.

Czy powyższe postępowanie byłoby prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?