Jak zaksięgować likwidację środka trwałego zakupionego ze środków ZFRON, który jest całkowicie zamortyzowany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak zaksięgować likwidację środka trwałego zakupionego ze środków ZFRON, który jest całkowicie zamortyzowany?

Wartość uprzednio otrzymanego dofinasowania została odniesiona na konto 805 Fundusz Zapasowy.

Jak należy zmniejszyć wartość konta 805 Fundusz Zapasowy z tytułu likwidacji takiego środka trwałego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX