Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Działalność gospodarcza osoby fizycznej (firma A) została wniesiona aportem do spółki z o.o., po czym uległa likwidacji (wykreśleniu z CEIDG). Właściciel firmy A ma 90% udziałów w spółce. Na dzień aportu sporządzono bilans, w którym m.in. wykazano zobowiązania firmy A. Bilans ten był podstawą ustalenia wartości firmy. W chwili obecnej okazuje się, że bilans przejęcia nie był dokładny - firma A prowadziła tylko PKPiR.

Przykładowo w bilansie wykazano zobowiązanie z tytułu VAT w kwocie 150, ale spółka zapłaciła 200 ponieważ była jakaś wcześniejsza niedopłata, bądź w drugim przypadku w bilansie wykazano kwotę 200, a powinno być 150 i tyle spółka zapłaciła.

Jak zaksięgować inne zobowiązania wniesionej aportem firmy - nieujawnione w bilansie przejęcia a uregulowane przez spółkę?

Jak zaksięgować rozbieżności w zobowiązaniach wniesionej aportem firmy z tytułu VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?