Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Niepubliczne przedszkole prowadzone jest w formie spółki z o.o. i otrzymuje dotacje podmiotowe z urzędu miasta. Rachunek kosztów to konta zespołu 4 + konto 490. Dotacja jest księgowana na koncie 762 Dotacje, natomiast kwota wydatkowanej dotacji na koncie zespołu 7 - kwota wydatkowanej dotacji i jednocześnie na odpowiednich kontach zespołu 4.

Czy jest to prawidłowe ujęcie operacji związanych z dotacją i czy powinna być wykazana w rachunku zysków i strat w pozycji "Dotacje"?

Jak powinien być ujęty zakup środka trwałego powyżej 10.000 zł z uwzględnieniem konta 7 - kwota wydatkowanej dotacji i z amortyzacją bilansową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację