Jak zakończyć sprawę dotyczącą zasiłku rodzinnego, czy można uchylić lub zmienić decyzję, z której wynikające prawo wygasło?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Beneficjentka od 1.04.2020 r. pobiera zasiłek rodzinny przyznany do 31.10.2020 r., w miesiącu wrześniu 2020 r. podjęła zatrudnienie w dwóch firmach, o czym poinformowała nas o tym 16 października 2020 r.

Tutejszy organ wstrzymał świadczenia za październik 2020 r., czekając na dochody uzyskane. 2.11.2020 r. otrzymaliśmy dochód z firmy, który powoduje, że od 1.10.2020 r. zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Na dzień 5.11.2020 r. nie mogę uchylić świadczeń, bo zakończył się okres zasiłkowy, świadczenia nie zostały wypłacone za październik 2020 r., nie ma nienależnie pobranych świadczeń.

Jak zakończyć sprawę, jak poinformować klientkę, że nie będzie wypłaconych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX