Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak zakończyć postępowanie w sytuacji, gdy organ po przedłożeniu przez inwestora ekspertyzy technicznej starego budynku, nie znalazł podstaw do orzeczenia nakazu rozbiórki z art. 37 ustawy z 24.10.1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1974 r. nr 38 poz. 229) - dalej pr. bud. z 1974 r. oraz do nakazania wykonania robót w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem na podstawie art. 40 pr. bud. z 1974 r.?

Czy organ winien zakończyć postępowanie wydając w trybie art. 42 pr. bud. z 1974 r. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie czy decyzję o umorzeniu postępowania, jako bezprzedmiotowego?

Jeżeli w związku z powyższym organ ma wydać decyzję na użytkowanie, to czy może to zrobić z urzędu, czy musi mieć wniosek inwestora?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?