Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak zakończyć postępowanie o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w stosunku do osoby umieszczonej w zakładzie karnym?

Wnioskodawca w dniu 05.03.2020 r. wniósł o objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym (90 dni) od dnia złożenia wniosku. Pracownik socjalny na wywiadzie środowiskowym dowiaduje się od domownika wnioskodawcy, że wnioskodawca od 10.03.2020 r. przebywa w zakładzie karnym z uwagi na odbywanie kary pozbawienia wolności. Data zakończenia odbywania kary - czerwiec 2021. W takiej sytuacji, wywiadu środowiskowego z wnioskodawcą nie przeprowadzono.

Czy mając na względzie powyższe:

a) należy merytorycznie odmówić decyzją prawa do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym za okres od 05.03.2020 r. do 09.03.2020 r. z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia z wnioskodawcą wywiadu środowiskowego, brak możliwości ustalenia jego sytuacji dochodowej oraz brak możliwości analizy przesłanek z art. 12 ustawy o pomocy społecznej?

b) należy przekazać sprawę do OPS właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu wnioskodawcy - to jest do OPS właściwego dla zakładu karnego - celem dalszego procedowania (dotyczy tylko okresu od 05.03.2020 r. do 09.03.2020 r.).

Pytanie dotyczy tylko okresu od 05.03.2020 r. do 09.03.2020 r., od 10.03.2020 r. wnioskodawca ma zapewnioną opiekę zdrowotną przez zakład karny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?