Nowość Jak zakończyć postępowanie dotyczące samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak zakończyć postępowanie dotyczące samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku?

PINB wydał decyzję na podstawie art. 71a ust. 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2024 r. poz. 725) - dalej pr. bud. nakazującą przywrócenie stanu poprzedniego, Właściciel przywrócił stan poprzedni, co zostało potwierdzone przez pracowników PINB w trakcie oględzin.

Czy zakończenie postępowania powinno być w formie decyzji o stwierdzeniu wykonania obowiązku czy w formie pisma informującego strony o wykonaniu obowiązku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX