Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi działalność usługową w zakresie różnych usług. Świadczy między innymi usługę wywozu nieczystości płynnych (przychody ewidencjonuje na koncie 701) w cenie 20 zł/m oraz obsługuje składowisko odpadów (koszty obsługi konto 502, przychody z tego tytułu konto 704). W ramach obsługi składowiska dział nieczystości płynnych świadczy usługę wywozu nieczystości płynnych.

Jak zaewidencjonować przychód w dziale nieczystości płynnych i koszt w dziale obsługi składowiska z tytułu wywozu 10 m nieczystości płynnych (tj. wartość 10 m x 20 zł/m = 200 zł)?

Jak tę operację zapisać na kontach dwóch ww. działów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?