Jak zachować ma się pracodawca jeżeli minął okres zasiłkowy, a pracownik nie otrzymał decyzji z ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Drzewiecka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 9 lipca 2012 r. pracownikowi upłynie 182 dni zwolnienia lekarskiego. Złożony został wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Na komisji ZUS lekarz poinformował pracownika, że nie otrzyma zdolności do pracy przez kolejne 2 lata (tym samym istnieje możliwość otrzymania przez pracownika renty socjalnej na 2 lata). Pracownik nie zgadza się z orzeczeniem komisji ZUS i będzie składał odwołanie od powyższej decyzji. Pracownik będzie starał się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na okres kilku miesięcy-pracownik wierzy, że jego stan zdrowia ulegnie poprawie -chce wrócić do pracy (praca na stanowisku umysłowym).

Jak zachować ma się pracodawca - czy z chwilą gdy upłynie 182 dni chorobowego ma rozwiązać umowę o pracę (nie będzie jeszcze z pewnością decyzji ZUS od odwołania)?

Czy też pracodawca ma inne rozwiązania np. czy może nie rozwiązywać z pracownikiem stosunku pracy a jego nieobecność w pracy uznać jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną do czasu decyzji ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX