Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak zgodnie z art. 9 ust. 8 lit. a decyzji Komisji z 27.04.2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 130, s. 1) "wyraźnie wykazać", że instalacja jest wykorzystywana sporadycznie czy jako moc w rezerwie/gotowości?

Czy wystarczy deklaracja/oświadczenie prowadzącego instalację?

Czy wystarczą dane historyczne dotyczące czasu pracy, ilości zużytego paliwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?