Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu jest wynagradzany stawką miesięczną w wysokości 1000 zł. Pracuje on w równoważnym systemie czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Liczbę godzin, za przekroczenie której pracownikowi przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe określono na przeciętnie 39 godz. tygodniowo. Według harmonogram czasu pracy pracownik miał przepracować w styczniu 2015 r. 100 godz. (tyle przepracował), w lutym 60 godz. (tyle przepracował), w marcu 88 godz. (przepracował 95 godz.).

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi za styczeń i luty: po 1000 zł czy też wynagrodzenie za styczeń należy zwiększyć o wynagrodzenie za 20 godz. jakie pracownik przepracował ponad 1/2 z pełnego wymiaru czasu pracy?

W jakiej pozycji w ewidencji czasu pracy należy wykazać godz. przepracowane przez pracownika w marcu ponad zaplanowana liczbę - tylko w godz. przepracowanych czy jeszcze w jakiejś rubryce, jeżeli nie są to godziny nadliczbowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?