Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2000 zł oraz dodatek 45% stawki godzinowej za pracę w porze nocnej i 20% za pracę w niedziele i święta. Pracownik 18 lipca otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy. W lipcu nie świadczył pracy w porze nocnej i święta. W czerwcu, maju i kwietniu wypłacono dodatek nocny i za pracę w święta. Okres wypowiedzenia trzymiesięczny.

Jak wyliczyć wynagrodzenie za miesiące wypowiedzenia, w których pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?