Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyliczyć wynagrodzenie urlopowe (chodzi o premię regulaminową) dla pracownicy powracającej do pracy po 14-miesięcznej nieobecności w pracy?

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim od 1 stycznia 2015 r., a 6 marca urodziła dziecko i do 4 marca 2016 r. przebywała na urlopach (macierzyński i rodzicielski). Od 5 marca do 28 kwietnia przebywa na urlopie wypoczynkowym. Jak wyliczyć średnią urlopową w kwestii premii, która nie przysługiwała pracownicy przez okres przekraczający 12 miesięcy, o którym mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - dalej r.z.u.u.w.

Czy w związku z tym pracownica nabyła prawo do premii w średniej urlopowej?

Paragraf 11 r.z.u.u.w. mówi o uwzględnieniu "najbliższych miesięcy".

Czy przez najbliższe miesiące można rozumieć te sprzed 14 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?