Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyliczyć średnią z nadgodzin nauczycielki przedszkola po powrocie z urlopu macierzyńskiego? Nauczycielka w placówce nieferyjnej-przedszkolu przebywała na urlopie macierzyńskim od 21.01.2018 r. - 19.01.2019 r., a następnie na urlopie uzupełniającym do 29.04.2019 r. Za czas urlopu uzupełniającego średnia feryjna z nadgodzin nie przysługiwała, gdyż w miesiącach roku szkolnego poprzedzających rozpoczęcie urlopu nie wypracowała żadnych nadgodzin. W maju i czerwcu 2019 r. wypracowała nadgodziny. Jak wyliczyć średnią z nadgodzin za lipiec 2019 r., jeśli nauczycielka korzysta z urlopu przez cały lipiec?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?