Jak wyliczyć prawidłowo zasiłek stały za miesiąc sierpień, wrzesień, październik, listopad?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X w sierpniu 2022 r. złożył do tutejszego Ośrodka wniosek o zasiłek stały.

Z wnioskiem dołączył potwierdzenie złożenia dokumentów na komisję lekarską w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności. Postępowanie zostało zawieszone i przyznany zasiłek okresowy od sierpnia 2022 r. w wysokości 338 zł, ponieważ Pan posiadał dochód z prac dorywczych w wysokości 100 zł.

W listopadzie 2022 r. Pan X otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od 10.08.2022 r.). Postępowanie zostało odwieszone. Pan X prac dorywczych nie ma od listopada 2022 r. (w październiku 2022 r. z prac dorywczych był dochód 100 zł). Pan X prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe.

Jak wyliczyć prawidłowo zasiłek stały za miesiąc sierpień, wrzesień, październik, listopad:

776:31 (liczba dni w sierpniu) = 25,03 zł; 25,03 x 22 = 550,66 zł, zasiłek stały 338:31 = 10,90 x 22 dni = 239,80 zł, zasiłek okresowy 550,66-239,80 = 310,86 zł (wyrównanie zasiłku stałego za VIII 2022 r.), wrzesień, październik - 776 - 338 (zasiłek okresowy) = 438 zł, czy 776 - 338 zł (zasiłek okresowy) - 100 zł (prace dorywcze) = 338 zł, od listopada 719 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX