Jak wyliczyć jaki był skutek w subwencji wyrównawczej błędów zawyżenia w sprawozdaniu Rb-27S i PDP skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2015 r.

PYTANIE

Gmina za 2013 r. zawyżyła w sprawozdaniu Rb-27S i PDP skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń o kwotę 32.878,95 zł.

Jak wyliczyć jaki był skutek tych błędów w subwencji wyrównawczej?

Ile gmina straciła?

Następnie w grudniu 2014 r. dokonano korekt tych sprawozdań i czy również korekty tych sprawozdań będą uwzględnione w subwencji wyrównawczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX