Jak wyliczyć dotację za listopad i grudzień dla sąsiedniej gminy po aktualizacji październikowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyliczyć dotację za listopad i grudzień dla sąsiedniej gminy po aktualizacji październikowej? Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej od stycznia do października 2020 r. dla sąsiedniej gminy wynosiła 720 zł na miesiąc. Sąsiednia gmina zwracała nam za pobyt ich dziecka w przedszkolu niepublicznym na naszym terenie co miesiąc za 1 dziecko tj. od stycznia do października zapłaciła 7200 zł. W październiku zgodnie z ustawą dokonano aktualizacji podstawowej kwoty dotacji. Wyniosła ona po zmianie 630 zł. Jak stanowi art. 43 ust. 5 u.f.z.o. w przypadku wyrównywania kwoty dotacji średnia arytmetyczna kolejnych przekazywanych części dotacji na wychowanka, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, może zwiększyć się maksymalnie o 50% albo zmniejszyć się maksymalnie o 25% średniej arytmetycznej części dotacji przekazanych na wychowanka od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej. Po aktualizacji podstawowej kwoty kwota roczna wyniesie 590 zł x 12 m-cy = 7080 zł. W jaki sposób wyliczyć dotację na dziecko za listopad i grudzień w powyższym przypadku, gdzie gmina faktycznie już ma nadpłatę? W jaki sposób zastosować w tym przypadku limit? Ile wyniesie kwota dotacji za listopad i grudzień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX