Jak wyksięgować rekompensatę za koszty odzyskania należności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Krystyna
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wyksięgować rekompensatę za koszty odzyskania należności?

Na podstawie uchwały o niedochodzeniu należności gmina nie będzie dochodzić rekompensat za koszty odzyskania należności, ponieważ kwota należności wynosiła mniej niż 40 euro. Jednostka może dokonać odpisu należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskania należności na podstawie uchwały organu stanowiącego.

Jak wyksięgować rekompensatę za koszty odzyskania należności w tych przypadkach, na podstawie jakich dokumentów wystarczy PK na podstawie uchwały o niedochodzeniu czy musi być decyzja np. o umorzeniu z urzędu?

Czy trzeba czekać 3 lata na przedawnienie tych należności, nawet jeśli gmina zgodnie z uchwałą nie będzie ich dochodzić, czy można odpisywać je na bieżąco?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX