Jak wykazać zobowiązanie z tytułu umowy, której termin wykonania jest nieznany?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w związku z prowadzoną budową środka trwałego podpisała w 2009 r. umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej przez wyłonionego w przetargu kontrahenta. termin wykonania dokumentacji przebiegał w 3 etapach. Termin zakończenia ostatniego etapu przypadał na czerwiec 2010 r., koszty wykonania projektów obciążyłyby "środki trwałe w budowie". Na dzień 31 grudnia 2009 r. wykonanie umowy było na poziomie "zerowym", Spółka nie płaciła żadnych zaliczek na poczet wykonania usługi. W bilansie za 2009 r. nie wykazano żadnych zobowiązań z tytułu ww. umowy. W 2010 r. pomimo upływu terminów zawartych w umowie kontrahent nie przekazał żadnej dokumentacji, nie wydłużono również okresu realizacji umowy. Spółka nie naliczyła jeszcze żadnych kar, (według szacunków na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą one połowę zobowiązania wynikającego z umowy), z uwagi na brak czasu i specyfikę dokumentacji projektowej, będącą przedmiotem umowy, Spółka jest zmuszona czekać na to, aż kontrahent wywiąże się z zawartej umowy.

Pozostaje pytanie jak wykazać w bilansie zobowiązanie z tytułu ww. umowy mając na uwadze, iż dotyczy środka trwałego i nie było wykazywane w bilansie za 2009 r.?

Czy zobowiązanie warunkowe będzie właściwą formą?

Spółka na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić terminu otrzymania kompletu dokumentacji, zapewne konieczne będzie podpisanie stosownych porozumień, ponieważ szacuje się, że kwoty kar jakie zostaną naliczone przekroczą wartość umowy.

Jak w tej sytuacji określić wartość ewentualnego zobowiązania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX