Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Krajowy podatnik VAT czynny zleca usługę transportu towaru. Towar ten jest transportowany z Belgii do Polski a następnie z Polski do Maroko (odprawa celna następuje w Polsce). Podatnik ten ponosi koszty transportu. Następnie refakturuje je na podmiot belgijski, który jest zarejestrowany na potrzeby VAT w Belgii. Refaktura wystawiona jest bez podatku - z tzw. stawką VAT NP i z adnotacją "odwrotne obciążenie".

W której pozycji deklaracji VAT-7 należy ją ująć?

Czy należy ją ujmować w informacji podsumowującej VAT-UE?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację