Jak wykazać w bilansie faktury wystawione w następnym okresie sprawozdawczym, dokumentujące sprzedaż poprzedniego okresu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak wykazać w bilansie faktury wystawione w następnym okresie sprawozdawczym, dokumentujące sprzedaż poprzedniego okresu?

Firmie zdarza się z opóźnieniem miesięcznym wystawić fakturę sprzedaży. Księguje należność w dacie wystawienia faktury 201 WN (zgodnie z umowami z odbiorcami termin płatności biegnie zawsze od daty wystawienia faktury, nie dostawy), VAT ujmuje na koncie 223 MA (VAT innych okresów), a sprzedaż na koncie 845 MA (dostawy innych okresów). Jednocześnie w miesiącu dostawy wykazuje sprzedaż i rozlicza VAT, księgując odpowiednio 223/222 i 845/700.

Jak wykazać te transakcje na przełomie roku w bilansie, jeśli 31.12. przypada w miesiącu dostawy lub wystawienia faktury - jako należności czy raczej rozliczenia międzyokresowe - choć dotyczą przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX